Novinky

Novinky z diania vo svete obstarávania a firemného nákupu, akcie a úspechy nášho APUeN-u.

Dve skvelé správy: Program na jarnú konferenciu je hotový a UVO nad ňou prevzal záštitu!

Dokončili sme ten najzaujímavejší program s najdiskutovanejšími témami v histórií konferencie! Jeho kvalitu podporila aj pani predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Ing. Zita Táborská, ktorá prebrala odbornú záštitu nad celou konferenciou!...

Jedinečná jarná konferencia Verejné obstarávanie 2017 Právo & Prax sa pomaly blíži

V. ročník bude výnimočný doplnením odborných prednášok o panelové diskusie. Budeme sa snažiť priblížiť a vysvetliť pohľady i názory teoretikov, praktikov aj kontrolórov...

VIDEOBLOG: Zmeny na EKS od 1. februára 2017

Správca elektronického trhoviska zapracoval do obchodných podmienok nielen Register partnerov verejného sektora, ale aj jedno veľké prekvapenie....

Nové školenie pre dodávateľov: Protischránkový zákon pre dodávateľov

Pre všetkých dodávateľov verejného sektora sa udiala veľmi dôležitá legislatívna zmena. Zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. bol dňa 29.11.2016 novelizovaný zákonom 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora....

Nový e-learningový kurz - Zákon o registri partnerov verejného sektora 315/2016 Z.z.

Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov sme pripravili na našom e-learningovom protáli prehľadný kruz vďaka ktorému porozumejú všetkým zmenám, ktoré so sebou novela prináša......